I: TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

 1. Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng
 • Căn hộ 2 Phòng Ngủ
Đợt Thanh Toán TỶ LỆ THANH TOÁN

(Giá bán CH bao gồm VAT)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đặt cọc 50.000.000 đồng/căn Ngay khi ký TTĐC.

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 50.000.000 đồng/căn.

Đợt  1 60% (Bao gồm tiền đặt cọc) Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC.
Đợt 2 35% Ngân hàng giải ngân
2% PBT Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có thông báo bàn giao nhà
Đợt 3 5% Khi CĐT thông báo bàn giao GCN
 • Căn hộ 3 Phòng Ngủ
Đợt Thanh Toán TỶ LỆ THANH TOÁN

(Giá bán CH bao gồm VAT)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đặt cọc 50.000.000 đồng/căn Ngay khi ký TTĐC.

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 50.000.000 đồng/căn.

Đợt  1 50% (Bao gồm tiền đặt cọc) Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC.
Đợt 2 45% Ngân hàng giải ngân
2% PBT Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có thông báo bàn giao nhà
Đợt 3 5% Khi CĐT thông báo bàn giao GCN
 • Căn hộ 4 Phòng Ngủ
Đợt Thanh Toán TỶ LỆ THANH TOÁN

(Giá bán CH bao gồm VAT)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đặt cọc 50.000.000 đồng/căn Ngay khi ký TTĐC.

Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 50.000.000 đồng/căn.

Đợt  1 50% (Bao gồm tiền đặt cọc) Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC.
Đợt 2 45% Ngân hàng giải ngân
2% PBT Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có thông báo bàn giao nhà
Đợt 3 5% Khi CĐT thông báo bàn giao GCN

(*): Lưu ý: Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.

 1. Thanh toán sớm 95% 
Đợt Thanh Toán Tỷ Lệ Thanh Toán (Giá CH bao gồm VAT) Ngày Đến Hạn
Đặt Cọc 50.000.000 đồng/căn Ngay khi ký TTĐC
Đợt 1 95%+2% KPBT Khi ký HĐMB, 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC
Đợt 2 5% Trong vòng 10 ngày kể từ CĐT thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

II: CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Chính sách áp dụng từ ngày 28/02/2020

Lịch biểu thanh toán sớm

Khách hàng thanh toán 95% khi ký HĐMB chiết khấu:

 • 3% căn hộ 2 phòng ngủ
 • 5% căn hộ 3 phòng ngủ
 • 7% căn hộ 4 phòng ngủ

Lịch biểu thanh toán trả chậm

 • Đối với căn hộ CH 2 PN: Khách hàng thanh toán 60% khi ký HĐMB, 35% còn lại được giải ngân bởi ngân hàng Agribank với lãi suất 9.5%/năm trong 12 tháng
 • Đối với căn hộ CH 3 PN: Khách hàng hàng thanh toán 50% khi ký HĐMB, 45% còn lại được giải ngân bởi ngân hàng Agribank, với lãi suất 9.5%/năm trong 18 tháng
 • Đối với căn hộ CH 4 PN: Khách hàng thanh toán 50% khi ký HĐMB, 45% còn lại được giải ngân bởi ngân hàng Agribank, với lãi suất 9.5%/năm trong 24 tháng.Quý khách được tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 50.000.000 đồng ( Bằng chữ : năm mươi triệu đồng chẵn ). Đối với khách hàng giao dịch căn hộ tại dự án TECCO GARDEN ( Quà tặng được giảm trừ trực tiếp vào hợp đồng mua bán )