MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng căn hộ Tecco Garden

XEM MẶT BĂNG CĂN HỘ MẪU

Tecco Garden: Mặt bằng Căn 2PN
Tecco Garden: Mặt bằng Căn 3PN
Tecco Garden: Mặt bằng Căn 4PN